ROZPOČET MŠ PACEŘICE NA ROK 2018

Provozní náklady:

pojištění Generali………………………………………………………………………………………….3.000,-

                  Kooperativa……………………………………………………………………………………3.600,-

telefon…………………………………………………………………………………………………………. 500,-

účetní…………………………………………………………………………………………………………33.600,-

služby BOZP + PO revize………………………………………………………………………………5.000,-

servis počítač………………………………………………………………………………………………..2.000,-

hasicí přístroje revize…………………………………………………………………………………….1.500,-

zahrada revize……………………………………………………………………………………………….1.000,-

plyn revize……………………………………………………………………………………………………1.500,-

plyn……………………………………………………………………………………………………………..6.000,-

komunální odpad…………………………………………………………………………………………..2.800,-

voda…………………………………………………………………………………………………………..12.000,-

drogerie………………………………………………………………………………………………………22.000,-

cestovné……………………………………………………………………………………………………..18.000,-

kancel. a výtvarné potřeby …………………………………………………………………………..10.000,-

poštovné………………………………………………………………………………………………………….800,-

tisk odborný………………………………………………………………………………………………….2.200,-

vzdělávací kurzy……………………………………………………………………………………………3.000,-

drobný materiál……………………………………………………………………………………………..9.000,-

vybavení kuchyně.………………………………………………………………………………………..5.000,-

program ŠJ.………………………………………………………………………………………………….3.000,-

drobné opravy……………………………………………………………………………………………… 8.000,-

učební pomůcky, hračky……………………………………………………………………………….15.000,-

bankovní poplatky…………………………………………………………………………………………5.000,-

vybavení kanceláře nábytkem ……………………………………………………………………..56.820,-

malování budovy MŠ (chodby, učebny, kancelář, šatny, wc, umývarny, kuchyň)..94.150,-

                                                                                                                      Výdaje:   324.470 ,-

Příjmy:

školné…………………………………………………………………………………………………………..80.000,-

příspěvek zřizovatele na provoz, stanovení závazných ukazatelů…………………………244.470,-

V Paceřicích 30.10.2017

 

PERSONÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka: Mgr. Petra Bartko

Učitelka: Radka Rymplerová, Mgr. Lydie Drholcová

Domovnice: Romana Dobrovolná

Kuchařka a vedoucí školního stravování: Anna Jelínková