Vnitřní řád školní jídelny  

Provoz školní jídelny MŠ Paceřice se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a hygienických předpisů.

Jídelníček je sestavován  na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školy.

Dítě přihlášené do mateřské školy má právo na oběd a dvě doplňková jídla.

  1. Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte obdrží při nástupu dítěte do školy současně    s Přihláškou do MŠ i Přihlášku ke stravování a Vnitřní řád školní jídelny..

2.   Provoz školní jídelny:

Pracovní doba:                                5.30 hod  –  13.30 hod

Výdejní doba ranní svačiny               8.30 hod  –    9.00 hod

Výdejní doba oběda                         11.30 hod  –  12.00 hod (11:15-11:30 hod. výdej obědu nemocnému strávníkovi – platí pouze první den nemoci, bez odhlášení dítěte)

Výdejní doba odpolední sv.             14.30 hod  –  15.00 hod

       3.  Výše stravného pro školní rok 2020-2021 je určena v základních kategoriích takto:

                                            Děti 3 – 6 let                                                                děti 7 – 10 let

            Svačina                              17 Kč                                                                         19 Kč

            Oběd                                   30 Kč                                                                        35Kč

            Odp.svačina                      13 Kč                                                                         14 Kč   

             Celodenní  stravné  60 Kč                                                                     68 Kč

            Polodenní stravné   47 Kč                                                                     54 kč

      4.   Placení stravného se provádí vždy do 10. dne v měsíci v hotovosti u vedoucí  stravování. V případě nepřítomnosti vedoucí stravování  provede výběr přítomná učitelka MŠ. Platí se zpětně o měsíc. Rodiče nebo zákonný zástupce obdrží  o řádném zaplacení stravného doklad s přehledem jednotlivých dnů docházky v daném měsíci.

      5.  Odhlášky ze stravného je nutné ohlásit den předem ústně nebo telefonicky na čísle MŠ 482 758 010 v době od 6.45 do 16.00 hodin., či emailem: info@mspacerice.cz, a nebo formou sms na mobilní číslo uvedené na nástěnce v MŠ. Pokud dítě náhle onemocní, odhlašujte týž den nejpozději do 7.30 hodin.    Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

       6. Doba prázdnin, případné ředitelské volno: v těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

       7. Jídelní lístek  je vyvěšován v šatně dětí a na webových stránkách vždy na celý týden.

       8. Nádobí po jídle si odnášejí všechny děti samy, polévku nalévá kuchařka, hlavní jídlo větší děti nosí na stůl samy, mladším pomáhají učitelky. Nádobí se myje v myčce.

       9. Pitný režim a doplňování nápojů. Nápoje jsou k dispozici po celý den v konvicích  nebo termosce. Jsou dle potřeby doplňovány. Stejně tak se průběžně doplňuje čisté nádobí.

     10. Druhy nápojů: bylinné, ovocné a černé čaje, ovocné šťávy, minerální vody.

     11. Způsob obsluhy, manipulace s nádobím:  mimo dobu podávání jídla si dítě pití může samo  natočit z termosky, případně požádat učitelku. Učitelka nabízí dětem pití průběžně.

     12. Úklid jídelny: setření stolů po odpolední svačině provádí kuchařka, setření stolů a podlahy po ranní svačině a obědě provádí školnice MŠ.

     13. Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned s vedoucí stravování.

Paceřice 1. 9. 2021                                              Anna Jelínková, vedoucí stravování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..