STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A  STANOVENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.  

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává  Mateřská škola Paceřice, Paceřice 100, po dohodě se zřizovatelem Obec Paceřice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

Místo podání žádosti: Mateřská škola Paceřice, Paceřice 100, 468 33 Sychrov, kancelář ředitelky školy.

Termín přijímání žádosti: 3. – 14. 5. 2021

V rámci opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2021/2022 bude zápis probíhat BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.

Podání žádosti PŘED či PO stanoveném termínu nebude bráno na zřetel! Žádosti se podávají POUZE v řádném termínu zápisu!

Veškeré žádosti budou zaregistrovány až v den doručení žádosti dle ustanovení správního řádu.

K žádosti bude přiděleno registrační číslo, které bude zákonnému zástupci posláno na mobilní telefon, na číslo, které bude uvedeno v žádosti.           

Formulář žádosti si lze vytisknout zde na webových stránkách (viz. odkaz níže: žádost o přijetí 2021). Pokud byste měli nějaké obtíže se stažením formuláře, kontaktujte nás na našem e-mailu info@mspacerice.cz

žádost o přijetí 2021

 

Při posílání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doloží zákonný zástupce dítěte tyto dokumenty:

 1. řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (žádáme Vás o vyplnění telefonního čísla, na které Vám následně bude formou sms odesláno registrační číslo k zápisu. Dle tohoto zaslaného čísla zjistíte, po vyvěšení výsledků přijetí, zda jste byli či nebyli přijati do MŠ. Nelze zveřejňovat jmenný seznam dětí!)
 2. řádně vyplněnou přílohu č. 1 (naleznete u žádosti o přijetí) o povinném očkování – POZOR! Vyplňuje lékař. Tento dokument nemusí odevzdávat děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 3. kopie rodného listu dítěte
 4. kopie očkovacího průkazu

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI: Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně, ústně či v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit těmito následujícími způsoby:

 1. zaslat do datové schránky školy g45kwqg
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat obyčejný e-mail, nebude uznán jako platný)
 3. poštou (či je možné vložit v zalepené obálce do schránky u branky MŠ)
 4. osobní podání (nutné předem domluvit přes e-mail info@mspacerice.cz)

K podání žádosti Vás žádáme, abyste využili převážně body 1-3. Děkujeme

 

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 budou přijaty děti  na základě těchto kritérií: 

 1. Dítě, které k 31.8.2021 dosáhne pátého roku věku a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově nejstarších.
 2. Dítě, které k 31.8.2021 dosáhne třetího roku věku a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově nejstarších.
 3. Děti, které k 31.8.2021 dosáhne třetího roku věku a má trvalý pobyt mimo školský obvod mateřské školy a v mateřské škole se mu již vzdělává sourozenec. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově starších.
 4. Děti, které k 31.8.2021 dosáhne třetího roku věku a má trvalý pobyt mimo školský obvod mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově starších.

 

Školský obvod spádové mateřské školy – území obce: Paceřice, Sychrov, Radimovice.

Dle novely školského zákona, § 34 : Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na budově MŠ a na webových stánkách MŠ,  a to po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům doručeno do vlastních rukou, a to buď osobně dne 26 . 5. 2021 v budově MŠ od 10:00 do 14:00 hod., nebo mu bude zasláno poštou (do vlastních rukou).

 

V Paceřicích dne 6. 4. 2021                           Mgr. Petra Bartko, ředitelka mateřské školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..