STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A  STANOVENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.  

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává  Mateřská škola Paceřice, Paceřice 100, po dohodě se zřizovatelem Obec Paceřice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025:

Místo podání žádosti: Mateřská škola Paceřice, Paceřice 100, 468 33 Sychrov, kancelář ředitelky školy.

Termín přijímání žádosti: 14. 5. 2024 od 12:00 do 15:00  hod.

Podání žádosti PŘED či PO stanoveném termínu nebude bráno na zřetel! Žádosti se podávají POUZE v řádném termínu zápisu!

Veškeré žádosti budou zaregistrovány až v den přijetí žádosti dle ustanovení správního řádu.

K žádosti bude přiděleno registrační číslo, které bude zákonnému zástupci předáno v jedné kopii žádosti k přijímání.     

Formulář žádosti si lze vytisknout zde na webových stránkách (viz. odkaz níže: žádost o přijetí 2024). Pokud byste měli nějaké obtíže se stažením formuláře, kontaktujte nás na našem e-mailu info@mspacerice.cz

žádost o přijetí 2024

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doloží zákonný zástupce dítěte tyto dokumenty:

 1. řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (žádáme Vás o vyplnění telefonního čísla, na které budete v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání kontaktováni)
 2. řádně vyplněnou přílohu č. 1 (naleznete u žádosti o přijetí) o povinném očkování – POZOR! Vyplňuje lékař. Tento dokument nemusí odevzdávat děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 3. originál rodného listu dítěte
 4. občanský průkaz

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI: Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně, ústně či v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit těmito následujícími způsoby:

 1. zaslat do datové schránky školy g45kwqg
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat obyčejný e-mail, nebude uznán jako platný)
 3. poštou
 4. osobní podání 

Podání žádosti musí však proběhnout pouze v den termínu zápisu. Pokud bude žádost poslána, či vložena do schránky v jiný den, než je dán termín zápisu k předškolnímu vzdělávání, nebude na žádost brána zřetel, a bude brána jako nepřijatá.

 

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 budou přijaty děti  na základě těchto kritérií: 

 1. Dítě, které k 31.8.2024 dosáhne pátého roku věku a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově nejstarších.
 2. Dítě, které k 31.8.2024 dosáhne třetího roku věku a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově nejstarších.
 3. Děti, které k 31.8.2024 dosáhne třetího roku věku a má trvalý pobyt mimo školský obvod mateřské školy a v mateřské škole se mu již vzdělává sourozenec. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově starších.
 4. Děti, které k 31.8.2024 dosáhne třetího roku věku a má trvalý pobyt mimo školský obvod mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově starších.

 

Školský obvod spádové mateřské školy – území obce: Paceřice, Sychrov, Radimovice.

Dle novely školského zákona, § 34 : Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na budově MŠ a na webových stánkách MŠ,  a to po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům doručeno do vlastních rukou, a to buď osobně dne 30. 5. 2024 v budově MŠ od 12:00 do 14:00 hod., nebo mu bude zasláno poštou (do vlastních rukou).

 

V Paceřicích dne 2. 4. 2024                           Mgr. Petra Bartko, ředitelka mateřské školy

 

Інформація про спеціальний набір до дошкільної освіти (LEX Ukraine Education)

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..