STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A  STANOVENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.  

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává  Mateřská škola Paceřice, Paceřice 100, po dohodě se zřizovatelem Obec Paceřice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

Místo podání žádosti: Mateřská škola Paceřice, Paceřice 100, 468 33 Sychrov, kancelář ředitelky školy.

Termín přijímání žádostí:

V rámci opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Podání žádosti před či po stanoveném termínu nebude bráno na zřetel. Veškeré žádosti budou zaregistrovány až v den doručení žádosti dle ustanovení správního řádu.           

Formulář žádosti si lze vytisknout zde na webových stránkách – viz. odkaz níže. Pokud byste měli nějaké obtíže se stažením formuláře, kontaktujte nás na našem e-mailu info@mspacerice.cz

 

Při posílání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce dítěte:

 1. řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (žádáme Vás o vyplnění telefonního čísla, na které Vám následně bude formou sms odesláno registrační číslo k zápisu. Dle tohoto zaslaného čísla zjistíte, po vyvěšení výsledků přijetí, zda jste byli či nebyli přijati do MŠ. Nelze zveřejňovat jmenný seznam dětí!)
 2. kopie rodného listu dítěte
 3. čestné prohlášení k očkování čestné prohlášení k očkování
 4. kopie očkovacího průkazu

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI: Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně, ústně či v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit těmito následujícími způsoby:

 1. zaslat do datové schránky školy g45kwqg
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat obyčejný e-mail, nebude uznán jako platný)
 3. poštou (možné vložit v zalepené obálce do schránky u branky MŠ)
 4. osobní podání (nutné předem domluvit přes e-mail info@mspacerice.cz)

K podání žádosti Vás žádáme, abyste využili převážně body 1-3. Děkujeme

 

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 budou přijaty děti  na základě těchto kritérií: 

 1. Dítě, které má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy a je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově starších.
 2. Dítě, které dovrší k 31.8.2020 věku čtyř let a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově starších.
 3. Dítě, které k 31.8.2020 dovrší věku tří let s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově starších.
 4. Dítě, které k 31.8.2020 dovrší věku tří let s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy a v mateřské škole se mu již vzdělává sourozenec. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově starších.
 5. Děti, které k 31.8.2020 dovrší věku tří let s trvalým pobytem mimo školský obvod mateřské školy a v mateřské škole se mu již vzdělává sourozenec. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově starších.
 6. Děti, které k 31.8.2020 dovrší věku tří let s trvalým pobytem mimo školský obvod mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově starších.

Školský obvod spádové mateřské školy – území obce: Paceřice, Sychrov, Radimovice.

Dle novely školského zákona, děti mladší tři let, nemají právní nárok na přijetí do mateřské školy.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na budově MŠ a na webových stánkách MŠ,  a to po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům doručeno do vlastních rukou, a to buď osobně dne 26 . 5. 2020 v budově MŠ od 10:00 do 14:00 hod., nebo mu bude zasláno poštou.

 

V Paceřicích dne 15. 4. 2020                           Mgr. Petra Bartko, ředitelka mateřské školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..