STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A  STANOVENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.  

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává  Mateřská škola Paceřice, Paceřice 100, po dohodě se zřizovatelem Obec Paceřice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

Místo podání žádosti: Mateřská škola Paceřice, Paceřice 100, 468 33 Sychrov, kancelář ředitelky školy.

Termín přijímání žádosti:

od 11:00 do 16:00  hod.

V rámci opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 je třeba dodržovat vládní nařízení: zakrytý nos a ústa uvnitř budovy, dodržování rozestupů.

Podání žádosti PŘED či PO stanoveném termínu nebude bráno na zřetel! Žádosti se podávají POUZE v řádném termínu zápisu!

Veškeré žádosti budou zaregistrovány až v den přijetí žádosti dle ustanovení správního řádu.

K žádosti bude přiděleno registrační číslo, které bude zákonnému zástupci předáno v jedné kopii žádosti k přijímání.     

Formulář žádosti si lze vytisknout zde na webových stránkách (viz. odkaz níže: žádost o přijetí 2022). Pokud byste měli nějaké obtíže se stažením formuláře, kontaktujte nás na našem e-mailu info@mspacerice.cz

 

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doloží zákonný zástupce dítěte tyto dokumenty:

 1. řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (žádáme Vás o vyplnění telefonního čísla, na které budete v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání kontaktováni)
 2. řádně vyplněnou přílohu č. 1 (naleznete u žádosti o přijetí) o povinném očkování – POZOR! Vyplňuje lékař. Tento dokument nemusí odevzdávat děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 3. kopie rodného listu dítěte
 4. kopie očkovacího průkazu

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI: Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně, ústně či v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit těmito následujícími způsoby:

 1. zaslat do datové schránky školy g45kwqg
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat obyčejný e-mail, nebude uznán jako platný)
 3. poštou (či je možné vložit v zalepené obálce do schránky u branky MŠ)
 4. osobní podání 

Podání žádosti musí však proběhnout pouze v den termínu zápisu. Pokud bude žádost poslána, či vložena do schránky v jiný den, než je dán termín zápisu k předškolnímu vzdělávání, nebude na žádost brána zřetel, a bude brána jako nepřijatá.

 

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 budou přijaty děti  na základě těchto kritérií: 

 1. Dítě, které k 31.8.2022 dosáhne pátého roku věku a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově nejstarších.
 2. Dítě, které k 31.8.2022 dosáhne třetího roku věku a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově nejstarších.
 3. Děti, které k 31.8.2022 dosáhne třetího roku věku a má trvalý pobyt mimo školský obvod mateřské školy a v mateřské škole se mu již vzdělává sourozenec. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově starších.
 4. Děti, které k 31.8.2022 dosáhne třetího roku věku a má trvalý pobyt mimo školský obvod mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově starších.

 

Školský obvod spádové mateřské školy – území obce: Paceřice, Sychrov, Radimovice.

Dle novely školského zákona, § 34 : Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na budově MŠ a na webových stánkách MŠ,  a to po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům doručeno do vlastních rukou, a to buď osobně dne 26. 5. 2022 v budově MŠ od 11:00 do 14:00 hod., nebo mu bude zasláno poštou (do vlastních rukou).

 

V Paceřicích dne 8. 4. 2022                           Mgr. Petra Bartko, ředitelka mateřské školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..