ROZPOČET MŠ PACEŘICE NA ROK 2019

Provozní náklady:

pojištění Generali………………………………………………………………………………………….3.000,-

“ Kooperativa………………………………………………………………………………………………3.600,-

telefon…………………………………………………………………………………………………………. 500,-

účetní…………………………………………………………………………………………………………36.000,-

služby BOZP + PO revize………………………………………………………………………………9.000,-

servis počítač………………………………………………………………………………………………..2.000,-

hasicí přístroje revize…………………………………………………………………………………….1.500,-

zahrada revize……………………………………………………………………………………………….2.000,-

plyn……………………………………………………………………………………………………………..8.000,-

komunální odpad…………………………………………………………………………………………..2.900,-

voda…………………………………………………………………………………………………………..12.500,-

drogerie………………………………………………………………………………………………………22.000,-

cestovné……………………………………………………………………………………………………..20.000,-

kancel. a výtvarné potřeby …………………………………………………………………………..15.000,-

poštovné……………………………………………………………………………………………………….1.500,-

tisk odborný………………………………………………………………………………………………….2.200,-

vzdělávací kurzy……………………………………………………………………………………………4.000,-

drobný materiál……………………………………………………………………………………………15.000,-

vybavení kuchyně.………………………………………………………………………………………..5.000,-

program ŠJ.………………………………………………………………………………………………….8.000,-

drobné opravy……………………………………………………………………………………………. 10.000,-

učební pomůcky, hračky……………………………………………………………………………….20.000,-

bankovní poplatky…………………………………………………………………………………………5.000,-

ručníky, povlečení ……………………………………………………………………………………..18.000,-

výměna linolea …………………………………………………………………………………………..35.000,-

stínování pískoviště ……………………………………………………………………………………19.700,-

vybavení třídy – kuchyňka ………………………………………………………………………….15.000,-

– kadeřnický stolek …………………………………………………..,………………………………..4.500,-

– skříň hračky ……………………………………………………………………………………………13.000,-

molitanová sestava ……………………………………………………………………………………..15.000,-

hudební nástroje …………………………………………………………………………………………4.500,-

skříň ložnice ………………………………………………………………………………………………..3.000,-

vestavěná skříň …………………………………………………………………………………………..19.400,-

skříň chodba ………………………………………………………………………………………………16.500,-

skříň kuchyň………………………………………………………………………………………………..24.700,-

Výdaje:                                                                                                                         397.000,-

Příjmy:

školné…………………………………………………………………………………………………………..80.000,-

příspěvek zřizovatele na provoz, stanovení závazných ukazatelů……………………….317.000,-

V Paceřicích 13.11.2018

 

Střednědobý výhled rozpočtu: střednědobý 19-21

 

PERSONÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka: Mgr. Petra Bartko

Učitelka: Radka Rymplerová, Mgr. Lydie Drholcová

Domovnice: Romana Dobrovolná

Kuchařka a vedoucí školního stravování: Anna Jelínková