ROZPOČET MŠ PACEŘICE NA ROK 2020

Provozní náklady:

pojištění Generali………………………………………………………………………………………….2.250,-

“ Kooperativa……………………………………………………………………………………3.600,-

telefon…………………………………………………………………………………………………………. 500,-

účetní…………………………………………………………………………………………………………36.000,-

služby BOZP + PO revize………………………………………………………………………………9.000,-

DAS …………………………………………………………………………………………………………23.500,-

BDO – pověřenec ………………………………………………………………………………………17.000,-

servis počítač………………………………………………………………………………………………..2.000,-

hasicí přístroje revize…………………………………………………………………………………….1.500,-

zahrada revize……………………………………………………………………………………………….2.000,-

plyn……………………………………………………………………………………………………………..8.000,-

komunální odpad…………………………………………………………………………………………..3.000,-

voda…………………………………………………………………………………………………………..17.000,-

drogerie………………………………………………………………………………………………………22.000,-

cestovné……………………………………………………………………………………………………..20.000,-

kancel. a výtvarné potřeby …………………………………………………………………………..15.000,-

poštovné……………………………………………………………………………………………………….1.500,-

bankovní poplatky…………………………………………………………………………………………5.000,-

tisk odborný………………………………………………………………………………………………….2.200,-

vzdělávací kurzy……………………………………………………………………………………………4.000,-

drobný materiál……………………………………………………………………………………………15.000,-

vybavení kuchyň (talíře, misky, hrnečky, skleničky)………………………………………….6.000,-

program ŠJ.………………………………………………………………………………………………….8.000,-

kuchyň nerez stůl …………………………………………………………………………………………6.000,-

drobné opravy……………………………………………………………………………………………. 10.000,-

učební pomůcky, hračky……………………………………………………………………………….25.000,-

nové žaluzie (třída, ložnice, jídelna, ředitelna, kuchyň) …………………………………….24.000,-

vybavení třídy – skříň pro výtvarné potřeby, úložný prostor………………………………40.000,-

hudební nástroje …………………………………………………………………………………………..6.000,-

židličky do třídy …………………………………………………………………………………………10.450,-

skříň na kostky (ložnice)……………………………………………………………………………….10.500,-

pěnový koberec, paravany do ložnice ……………………………………………………………10.000,-

vitrína venkovní ………………………………………………………………………………………….15.000,-

Výdaje:                                                                                                                         381.000,-

Příjmy: školné…………………………………………………………………………………………………………..70.000,-

příspěvek zřizovatele na provoz, stanovení závazných ukazatelů…………………….. .311.000,-

V Paceřicích 24. 10. 2019

sestavila Mgr. Petra Bartko, ředitelka MŠ

 

Střednědobý výhled rozpočtu: střednědobý 19-21

 

 

PERSONÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka: Mgr. Petra Bartko

Učitelka: Radka Rymplerová, Mgr. Lydie Drholcová

Domovnice: Romana Dobrovolná

Kuchařka a vedoucí školního stravování: Anna Jelínková