ROZPOČET MŠ PACEŘICE NA ROK 2022: 2022

Střednědobý výhled rozpočtu: střednědobý 22-24

prohlaseni-o-pristupnosti

PERSONÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka: Mgr. Petra Bartko

Učitelky:

  1. třída (ročník 2018 a mladší): Radka Rymplerová, MgA. Tereza Johnová
  2. třída (předškoláci, ročník 2017): Mgr. Petra Bartko

Domovnice: Romana Dobrovolná

Kuchařka a vedoucí školního stravování: Anna Jelínková

 

Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko III, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021096. Projekt je realizován od 1. 3. 2022 do 31. 8. 2023. Podstatou je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.

Od září 2022 digitalizujeme naší mateřskou školu 🙂

DIGITALIZUJEME-SKOLU