ROZPOČET MŠ PACEŘICE NA ROK 2021

Provozní náklady:
pojištění Generali 2300
pojištění Kooperativa 3600
Telefon 500
účetní 48000
služby BOZP+PO 9000
DAS 23500
BDO- pověřenec 17000
servis počítač 2000
hasící přístroje revize 1500
zahrada revize 2000
plny 8000
komunální odpad 3500
voda 17000
drogerie 25000
cestovné 20000
kancelářské a výtvarné potřeby 15000
poštovné 1500
bankovní poplatky 5000
tisk odborný 2200
vzdělávací kurzy 4000
drobný materiál 15000
vybavení kuchyně (talíře, misky, hrnečky, skleničky) 6000
program ŠJ 8000
drobné opravy 10000
učební pomůcky, didaktické pomůcky, hračky 25000
čistička vzduchu (do obou tříd) 30000
rozlišovací kšiltovky 8400
výměna písku (celé pískoviště) 50000
lino (jedna místnost) 13000
desinfekční stojan (2 kusy-venkovní, vnitřní) 6000
Výdaje: 382000
Příjmy:
školné 70000
příspěvek zřizovatele na provoz, stanovení závazných ukazatelů 312000
V Paceřicích 29.10.2020
sestavila Mgr. Petra Bartko
ředitelka MŠ

ROZPOČET MŠ PACEŘICE NA ROK 2022: 2022

 

Střednědobý výhled rozpočtu: střednědobý 19-21

Střednědobý výhled rozpočtu: střednědobý 22-24

 

PERSONÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka: Mgr. Petra Bartko

Učitelky:

  1. třída (malé děti): Radka Rymplerová, MgA. Tereza Johnová
  2. třída (předškoláci): Mgr. Petra Bartko

Domovnice: Romana Dobrovolná

Kuchařka a vedoucí školního stravování: Anna Jelínková