Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.
Výživové normy pro školní stravování
                     
Průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech, uvedeno v hodnotách „jak nakoupeno“.
                     
Druh a množství vybraných potravin v gramech na stráníka a den
Věková skupina strávníků, hlavní a doplňková jídla Maso Ryby Mléko tekuté Mléčné výrobky Tuky volné Cukr volný Zelenina celkem Ovoce celkem Brambory Luštěniny
3 – 6 let přesnídávka, oběd, svačiny 55 10 300 31 17 20 110 110 90 10
7 – 10 let přesnídávka, oběd, svačiny 64 10 55 19 12 13 85 65 140 10
                     
Druh a množství vybraných potravin v gramech na stráníka a den pro laktoovovegetariánskou výživu  
Věková skupina strávníků, hlavní a doplňková jídla Vejce Mléko tekuté Mléčné výrobky Tuky volné Cukr volný Zelenina celkem Ovoce celkem Brambory Luštěniny  
3 – 6 let přesnídávka, oběd, svačiny 15 350 75 12 20 130 115 90 20  
7 – 10 let přesnídávka, oběd, svačiny 15 250 45 12 12 92 70 140 15