STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A  STANOVENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ naleznete již na našich webových stránkách.  Žádost je k dispozici pouze na webových stránkách školy. Termin podání žádosti bude probíhat  14.5.2024 od 12:00 do 15:00